Hierbij enige uitleg over de mogelijkheid om kennis te maken met de schietsport en met name met onze vereniging.

Algemeen: In Nederland mag u als burger 3 keer per kalenderjaar komen schieten om te kijken of deze sport echt iets voor u is. Wilt u dit een keer proberen, neem dan contact met ons op.

Als u de eerste keer komt, betreft dit uitsluitend een kennismaking. Denk wel aan het meenemen van een geldig legitimatiebewijs. U kunt hier voor uw eerste afspraak, welke altijd met een bestuurslid zal zijn,de " informatiebrochure "downloaden. U krijgt uitleg over de vereniging, en u wordt rondgeleid in de schietlocatie. U kunt vragen stellen en als u geïnteresseerd bent maakt u een vervolgafspraak. U ontvangt dan van ons, ongeacht of u aspirant wordt of niet, de zogenaamde loopbrief waarop u verdere voortgang word afgetekend.

Bij de vervolgontmoeting maakt u kennis met een van onze coaches. Deze zal u informeren over de veiligheid en u begeleiden bij uw eerste schietoefeningen. U wordt ingeschreven in het introducee register (geldige legitimatie wederom verplicht) en u krijgt gehoor- en gezichtsbescherming uitgereikt. De coach zal dan met u de baan opgaan en u wordt in de gelegenheid gesteld om onder supervisie met een klein kaliber wapen te schieten.

Na maximaal drie keer op verschillende zondagen te hebben geschoten, kunt u besluiten of u aspirant  wilt worden of niet. Wilt u aspirant worden dan dient u goede kennis te nemen van de Circulaire (Wet) Wapens en Munitie (huidige versie CWM 2020). Deze circulaire is hier in te zien, of te downloaden.

Als u besluit geen aspirant  te worden, dan stopt het hier.

Als u besluit aspirant  te worden, dienen de volgende stappen te worden doorlopen.

 • VOG aanvragen:(geldt niet voor verlofhouders)
  Het formulier voor deze aanvraag kunt u hier downloaden. Nadat u uw gegevens heeft ingevuld laat u de overige gegevens invullen door een bestuurslid van onze vereniging. Dit formulier moet u inleveren bij het gemeentehuis van uw woonplaats. Aan dit formulier zijn kosten verbonden, die per gemeente kunnen verschillen (ongeveer 30 tot 40 euro). Als u dan een positieve "VOG" heeft gekregen van de gemeente, moet u het origineel inleveren bij het bestuur. Verlofhouders dienen een kopie van hun verlof in te leveren en het origineel te laten zien.
 • De Ballotage:
  Een ballotage commissie beslist of u als aspirant  toegelaten kunt worden. Voor deze ballotage maakt u een afspraak. Buiten een aanmeldingsformulier klik voor voorbeeld dat u dient in te vullen zal deze commissie u een aantal gerichte vragen stellen om zich een beeld te vormen over u als persoon en als kandidaat aspirant. U krijgt de beslissing terstond medegedeeld. Tegen de beslissing van deze commissie kan geen beroep worden aangetekend.
 • Legitimatie tonen:
  U dient ook een geldig legitimatiebewijs te laten zien.
 • Contributie betalen:
  Na een positief besluit van de ballotagecommissie dient u de contributie/kosten (zie onder) te betalen. Wanneer de penningmeester uw betaling heeft ontvangen wordt u automatisch en verplicht lid bij de KNSA (www.knsa.nl).
 • Inlog Site:
  U vraagt nu een inlogcode aan zodat u in het interne gedeelte van de website kunt komen. Dit heeft u nodig om wapens en munitie te reserveren.
 • Schietsport introductiecursus volgen:
  U wordt tevens uitgenodigd tot het volgen van deze verplichte cursus. 
 • Formulieren voortgangscontrole:
  Bij het begin van uw opleiding krijgt u de formulieren voortgangscontrole uitgereikt, waarop uw voortgang en vorderingen inzake uw training en het veilig gebruik van wapens wordt bijgehouden.
 • Start Aspirantschap: Het aspirant zijn duurt minimaal 6 maanden. De 6 maanden gaan in zodra u bij de KNSA staat ingeschreven. Tijdens deze 6 maanden moet u minimaal 12 schietbeurten hebben behaald en wordt er alleen geschoten met klein kaliber wapen(.22 LR). Indien u deze 12 beurten niet haalt wordt u GEEN volwaardig lid. Tevens bekijkt het bestuur, de begeleiders en de ballotage commissie, tijdens deze periode of u bij onze vereniging past en of u lid mag worden. Mocht dit zo zijn volgt er een tweede gesprek bij de ballotagecommissie. Deze commissie adviseert het bestuur en het bestuur beslist of u lid mag worden.

Belangrijk om te weten is dat bij SV de Treffers ’91 u, als beginnend sportschutter, 24 keer per jaar op de zondag moet komen schieten.

Aspiranten kunnen alleen op de zondag schieten in verband met de aanwezigheid van begeleiders.


De verdere gang van zaken:
In het eerste jaar als volwaardig lid mag u, onder begeleiding, gebruik maken van de verenigingswapens en wapens van collega schutters, U krijgt een ervaren coach toegewezen, die u de beginselen van het schieten zal gaan bijbrengen. Uw vorderingen worden bijgehouden middels een af te tekenen voortgangsformulier. Als beginnend schutter schiet u standaard met "klein kaliber wapen" (.22LR). Nadat u onder begeleiding heeft aangetoond dat u ook met een groot kaliber wapen kan schieten mag u tot en met 9 mm schieten. Pas na het eerste jaar volwaardig lid beslist het bestuur of u een aanvraag mag indienen voor een wapenvergunning (de aanschaf van uw eerste wapen). De beslissing is afhankelijk van uw vorderingen inzake wapenbeheersing en veiligheid, uw houding t.o.v. de schietsport en of u de bereidheid heeft getoond uzelf actief in te zetten voor de vereniging. Na het eerste jaar kunt u maximaal over één (1) .22LR wapen beschikken. 

Dit wapen mag alleen een klein kaliber wapen zijn (kaliber .22LR). Uiteraard mag u verder van de overige verenigingswapens gebruik maken. U moet jaarlijks minimaal 18 schietbeurten laten aantekenen in uw schietboekje, om uw vergunning  te behouden (wettelijk vereist). Binnen onze vereniging zijn echter statutair 24 schietbeurten vereist waarvan 5 schietbeurten deelnames aan de interne wedstrijden dienen te zijn.

Natuurlijk staat gezelligheid en het delen van onze gemeenschappelijke interesses centraal, en wordt er met elkaar ook veel plezier beleefd buiten de schietbaan.

Contributie / kosten:

Bij onze vereniging gelden de volgende kosten (contributiejaar 2024 - deze kosten worden per jaar vastgesteld):

Jaarlijks lidmaatschap de Treffers '91

€ 137,50

Eenmalige inschrijfkosten  KNSA tot 20 jaar

€   00,00

Eenmalige inschrijfkosten  KNSA vanaf 20 jaar

€   42,50

Jaarlijks lidmaatschap KNSA vanaf 20 jaar

€   42.50

Jaarlijks lidmaatschap KNSA van 18 tot 20 jaar

€   22,00

Jaarlijks lidmaatschap KNSA tot 18 jaar

€   17,00

Eenmalige kosten (borg) entree-pas Stein

€   25,00

De contributie incl. de KNSA bijdrage a €180,00 dient te worden voldaan in de maand december.

Voor leden die elders lid zijn van de KNSA bedraagt dit €137,50

Daarnaast komen er voor aspiranten en leden nog de kosten bij voor de verschoten munitie bij gebruik van onze verenigingswapens. 

Het rekeningnummer van onze vereniging is:

NL11ABNA0424338793 t.a.v. Schietvereniging de Treffers '91

Wilt u contact opnemen? Gebruik dan deze link: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij verheugen ons op uw bericht.

15-07-2021